Obec Liptovský Trnovec
Liptovský
Trnovec
Seniori

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 11. 2023

Nájomná zmluva

2023/66

1,00 EUR

Anna Babková

Obec Liptovský Trnovec

16. 11. 2023

Nájomná zmluva

2023/65

0,50 EUR

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci

Obec Liptovský Trnovec

16. 11. 2023

Nájomná zmluva

2023/64

1,60 EUR

Marta Turzová

Obec Liptovský Trnovec

16. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o manažmente projektu č. 23020302/PP

2023/63

200,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

25. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

2023/62

181,34 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Liptovský Trnovec

20. 10. 2023

Zmluva č. 4/2023/Dot o poskytnutí dotácie

2023/61

140,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

11. 10. 2023

Úrazové poistenie PZ č. 5190059108

2023/60

10,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Liptovský Trnovec

9. 10. 2023

DOHODA č. 23/22/010/15

2023/59

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

27. 9. 2023

Zmluva o dielo

2023/58

9 000,00 EUR

EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

27. 9. 2023

Zmluva o dielo

2023/57

3 100,00 EUR

EURO AQUA systém s.r.o., 031 01 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

20. 9. 2023

Zmluva o výpožičke podperných bodov - Dodatok č. 1

2023/56

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Stredoslovenská distribučná, a.s.

5. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2023/055

21,60 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové

Obec Liptovský Trnovec

28. 8. 2023

Zmluva o manažmente verejného obstarávania č.23082401/PP.

2023/54

800,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

Obec Liptovský Trnovec

28. 8. 2023

Zmluva o manažmente projektu

2023/53

480,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

Obec Liptovský Trnovec

14. 8. 2023

Dotatok č. 1 k Zmluve uzatvorenej dňa 28.03.2019

2023/52

186,00 EUR

Gajos s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

18. 7. 2023

Zmluva č. 4/2023/VaO

2023/51

0,88 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Miroslava Hazuchová a Bc. Jozef Čupka

17. 7. 2023

Zmluva o dielo

2023/50

8 950,00 EUR

Inžinierska kancelária MN, s.r.o., Garbiarska 24, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

17. 7. 2023

Zmluva o dielo

2023/49

3 950,00 EUR

Inžinierska kancelária MN, s.r.o., Garbiarska 24, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

17. 7. 2023

Zmluva o dielo

2023/48

3 950,00 EUR

Inžinierska kancelária MN, s.r.o., Garbiarska 24, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

13. 7. 2023

Nájomná zmluva

2023/47

120,00 EUR

MMBOXX, s.r.o., Družstevná 4, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

12. 7. 2023

Zmluva

2023/46

450,00 EUR

FEXT s.r.o.

Obec Liptovský Trnovec

12. 7. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvádzaní splaškovej vody verejnou kanalizáciou

2023/45

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Zruby Rajec, s.r.o.

12. 7. 2023

Nájomná zmluva

2023/44

32,42 EUR

Roman Sloboda

Obec Liptovský Trnovec

12. 7. 2023

Nájomná zjmluva

2023/43

32,42 EUR

Igor Sloboda

Obec Liptovský Trnovec

12. 7. 2023

Nájomná zmluva

2023/42

129,67 EUR

Anna Slobodová

Obec Liptovský Trnovec

7. 7. 2023

Zmluva č. 3/2023 /Dot o poskytnutí dotácie

2023/41

800,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK

4. 7. 2023

Zmluva o prenájme malých vodných plavidiel a ich príslušenstva

2023/40

4 500,00 EUR

MiBa - Miroslav Batiz

Obec Liptovský Trnovec

4. 7. 2023

Zmluva

2023/39

450,00 EUR

MiBa - Miroslav Batiz

Obec Liptovský Trnovec

4. 7. 2023

Zmluva

2023/38

900,00 EUR

2j, spol. s.r.o.

Obec Liptovský Trnovec

28. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2023/37

275 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Liptovský Trnovec

27. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

2023/36

Neuvedené

NASES

Obec Liptovský Trnovec

22. 6. 2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

2023/35

158,50 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Jozef Škorupa

19. 6. 2023

Zmluva o zabezpečení VZS

2023/34

21 938,00 EUR

SČK, Územný spolok Liptov, Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK

Obec Liptovský Trnovec

14. 6. 2023

Zmluva

2023/33

900,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

G.B,S., s.r.o., Liptovský Trnovec 126, 03101 Liptovský Trnovec

14. 6. 2023

Zmluva

2023/32

3 630,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Dana Medlová, spol. s r.o.

25. 5. 2023

Zmluva o budúcej zmluve

2023/31

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Stredoslovenská distribučná, a.s.

19. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 2/2023

2023/30

1 800,00 EUR

Pedrostol s. r. o., 363, 03101 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

19. 5. 2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

2023/29

98,75 EUR

Ján Gavronský

Obec Liptovský Trnovec

18. 5. 2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

2023/28

50,50 EUR

JUDr. Kamila Balcová

Obec Liptovský Trnovec

18. 5. 2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

2023/27

98,75 EUR

Tibor Gavronský

Obec Liptovský Trnovec

17. 5. 2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

2023/26

47,50 EUR

PROAD PLUS s.r.o., 294, 03101 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

17. 5. 2023

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

2023/25

50,50 EUR

Tibor Balco

Obec Liptovský Trnovec

17. 5. 2023

Zmluva č. 3/2023/VaO

2023/24

0,88 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pavol Lazisťan a Zora Lazišťanová

15. 5. 2023

Nájomná zmluva č. 78/2022/LT

2023/23

30,84 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Agro-Racio s.r.o.

15. 5. 2023

Zmluva o užívaní pozemku

2023/22

95,75 EUR

Peter Balco

Obec Liptovský Trnovec

15. 5. 2023

Zmluva o užívaní pozemku

2023/21

95,75 EUR

Pavol Vozárik

Obec Liptovský Trnovec

5. 5. 2023

Zmluva č. 323 0556

2023/20

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovský Trnovec

18. 4. 2023

Dotatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1/2023

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.,

Obec Liptovský Trnovec

18. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/19

60,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.,

Obec Liptovský Trnovec

17. 4. 2023

Zmluva o dielo 1/2023

2023/18

4 930,00 EUR

Roman Kuchárik, 297, 03204 Liptovský Ondrej

Obec Liptovský Trnovec

14. 4. 2023

Zmluva č. 2/2023/Dot o poskytnutí dotácie

2023/17

4 700,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

TJ Družstevník, Liptovský Trnovec 32, 031 01 Lipt. Mikuláš

14. 4. 2023

Dohoda 23/22/054/111

2023/16

68,46 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

11. 4. 2023

Zmluva o dielo

2023/15

2 000,00 EUR

Pedrostol s. r. o., 363, 03101 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

3. 4. 2023

Zmluva o dielo

2023/14

4 490,00 EUR

Inžinierska kancelária MN, s.r.o., Garbiarska 24, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

29. 3. 2023

Zmluva o manažmente projektu č. 23030803/PP

2023/11

400,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

Obec Liptovský Trnovec

13. 3. 2023

Zmluva č. 1/2023/-Dot o poskytnutí dotácie

2023/13

168,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

10. 3. 2023

Zmluva o manažmente VO č. 23030804/PP

2023/12

4 200,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

Obec Liptovský Trnovec

10. 3. 2023

Zmluva o manažmente VO č. 23030802/PP

2023/10

4 200,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

Obec Liptovský Trnovec

10. 3. 2023

Zmluva o manažmente projektu 23030801

2023/09

400,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

Obec Liptovský Trnovec

7. 3. 2023

Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

2023/08

887,92 EUR

3W Slovakia, s.r.o., Melčice 589, 91305 Melčice-Lieskové

Obec Liptovský Trnovec

3. 3. 2023

Kúpna zmluva č. 26591/P

2023/07

6 600,00 EUR

AUTOALLES, s. r. o., Košická 34, 08001 Prešov

Obec Liptovský Trnovec

8. 2. 2023

Zmluva č. 2/2023/VaO

2023/06

0,85 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Michaela Trnovcová

8. 2. 2023

Zmluva č. 1/2023/VaO

2023/05

0,85 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Katarina Petríková

8. 2. 2023

Zmluva o manažmente projektu č. 23020302/PP

2033/04

240,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

30. 1. 2023

Zmluva o zabezpečení vedenia evidencie odpadov a zabezpečení poradenského servisu

2023/03

360,00 EUR cena za rok bez DPH

Obec Liptovský Trnovec

Ľupčianka, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

26. 1. 2023

Zmluva o manažmente projektu

2023/02

2 100,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712, 01701 Považská Bystrica

16. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2023/01

25,90 EUR mesačný poplatok

Slovak Telekom, a.s.,

Obec Liptovský Trnovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Svätý Mikuláš v Liptovskom Trnovci

Svätý Mikuláš v Liptovskom Trnovci

Vývoz TKO a separovaný zber - termíny vývozov

Vývoz TKO a separovaný zber

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Liptov treba zažiť

Liptov treba zažiť

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Parlamentné voľby 2023

Parlamentné voľby 2023

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:229
TÝŽDEŇ:490
CELKOM:564731

Preklad (translations)

Naše organizácie