Obec Liptovský Trnovec
Liptovský
Trnovec
Seniori

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 1. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022/59

1 000,00 EUR bez DPH

Obec Liptovský Trnovec

Ing. Ján Štelbacký, audítor

27. 12. 2022

Zmluva o účtovnom a ekonomickom poradenstve

2022/058

1 300,00 EUR bez DPH

TPA, s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

27. 12. 2022

Dodatok č. 18 ku zmluve o dielo

2022/57

2,39 EUR 110 l kuka nádoba

OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

27. 12. 2022

Dodatok č. 6 ku zmluve na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu

2022/56

0,44 EUR cena vrátane DPH

Obchodná vodárenská spolonosť

Obec Liptovský Trnovec

12. 12. 2022

Dohoda č. 22/22/012/30

2022/55

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

9. 12. 2022

Dohoda č. 22/22/010/49

2022/54

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

5. 12. 2022

Dodatok č.1 k dohode č. 21/22/010/31

2022/53

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

5. 12. 2022

Dodatok č. 1 k dohode č. 22/22/012/2

2022/52

neuvedená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

22. 11. 2022

Nájomná zmluva

2022/51

50,00 EUR

Mesto Liptovský Mikuláš a Region Liptov - oblastná organizácia CR

Obec Liptovský Trnovec

7. 11. 2022

Zmluva č. 5/2022/-Dot o poskytnutí dotácie

2022/50

112,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

3. 11. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5/NHM/2022

2022/49

10,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Jana Hollá

24. 10. 2022

Zmluva o účinkovaní pri príležitosti mesiaca úcty k starším

2022/48

300,00 EUR

Folklórna skupina SLIAČANKA

Obec Liptovský Trnovec

13. 10. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/NHM/2022

2022/47

20,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ivan Petrík

13. 10. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3/NHM/2022

2022/46

10,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Anna Jašeková

19. 9. 2022

Zmluva č. 5/2022/VaO

2022/45

cena úrčená ÚRSO

Obec Liptovský Trnovec

Juraj Kello

19. 9. 2022

Zmluva o akceptácii platobných kariet č. C 11963-01/22

2022/44

10,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Liptovský Trnovec

19. 9. 2022

Zmluva č 1/2022/SOC

2022/43

600,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Domov pre seniorov Golden Age, o.z.

12. 9. 2022

Zmluva o obstarávaní zmien a doplnkov ÚP obce L.Trnovec č. 1/2022

2022/42

3 000,00 EUR

Ing. arch. Tatiana Bachtíková

Obec Liptovský Trnovec

5. 9. 2022

Rámcová zmluva č. 007/2022 o poskytovaní služieb

2022/40

1 172,00 EUR

HYMES MK, s,r,o.

Obec Liptovský Trnovec

2. 8. 2022

Zmluva o dielo č. 2022/2

2022/39

4 534,89 EUR bez DPH

Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

1. 8. 2022

Zmluva č. 4/2022/VaO

2022/38

cena úrčená ÚRSO

Obec Liptovský Trnovec

Katarina Petríková

13. 7. 2022

Zmluva o prenájme malých vodných plavidiel a ich príslušenstva

2022/37

4 500,00 EUR + DPH

Obec Liptovský Trnovec

MiBa - Miroslav Batiz

13. 7. 2022

Zmluva

2022/36

450,00 EUR + DPH

Obec Liptovský Trnovec

MiBa - Miroslav Batiz

30. 6. 2022

Zmluva

2022/35

900,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

G.B,S., s.r.o., Liptovský Trnovec 126, 03101 Liptovský Trnovec

30. 6. 2022

Zmluva

2022/34

450,00 EUR

FEXT s.r.o.

Obec Liptovský Trnovec

28. 6. 2022

Dohoda č. 22/22/012/2

2088/33

neuvedená

Obec Liptovský Trnovec

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 031 80 Liptovský Mikuláš

27. 6. 2022

Zmluva č. 3/2022/VaO

2022/32

cena určená ÚRSO

Obec Liptovský Trnovec

Jaroslav Kutlík

21. 6. 2022

Zmluva

2022/31

900,00 EUR

2j, spol. s.r.o.

Obec Liptovský Trnovec

21. 6. 2022

Zmluva

2022/30

3 000,00 EUR

Jaroslav Hoes

Obec Liptovský Trnovec

15. 6. 2022

Dodatok č. 17 ku Zmluve o dielo

2022/29

2,20 EUR 1 kuka nádoba 110 l + zákonný poplatok k cene

OZO - Liptovský Mikuláš, s.r.o., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Liptovský Trnovec

15. 6. 2022

Zmluva o zabezpečení vodnej záchrannej služby

2022/28

26 055,00 EUR

SČK, Územný spolok Liptov, Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK

Obec Liptovský Trnovec

15. 6. 2022

Darovacia zmluva

2022/04

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Liptovský Trnovec

13. 6. 2022

Zmluva

2022/27

3 630,00 EUR + DPH

Obec Liptovský Trnovec

Dana Medlová, spol. s r.o.

1. 6. 2022

Nájomná zmluva

2022/26

4 830,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo bývalých urabarialistov, Lipt. Trnovec 174, 031 01 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

27. 5. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600455960

2022/25

cena určená Štandard cenník Elektrina - doba určitá

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 825,11 Bratislava

Obec Liptovský Trnovec

27. 5. 2022

Zmluva o dielo č. 2022/1

2022/24

19 598,80 EUR

KABER, s.r.o., 225, 03101 Liptovský Trnovec

Obec Liptovský Trnovec

27. 5. 2022

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci č. 3/2022

2022/21

10 200,00 EUR

MARDA s. r. o., Moyzesova 1380/34, 02201 Čadca

Obec Liptovský Trnovec

25. 5. 2022

Zmluva č. 2/2022 VaO

2022/20

cena určená ÚRSO

Obec Liptovský Trnovec

Miroslav Sýkora a Jana Sýkorová

24. 5. 2022

Darovacia zmluva č. 2/2022

2022/23

300,00 EUR

TITAN-Tatraplast, spol. s.r.o., Bystrická cesta 5644, 03401 Ružomberok

Obec Liptovský Trnovec

24. 5. 2022

Zmluva č. 1/2022/VaO

2022/22

cena určená ÚRSO

Obec Liptovský Trnovec

Mgr. Lenka Semanová

13. 5. 2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 1/2022

2022/19

450,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

G.B,S., s.r.o., Liptovský Trnovec 126, 03101 Liptovský Trnovec

10. 5. 2022

Zmluva č. 322 0540

2022/18

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Liptovský Trnovec

27. 4. 2022

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci č. 2/2022

2022/17

500,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Peter Šeďo

27. 4. 2022

Kúpno-predajná zmluva o prevode hnuteľnej veci č. 1/2022

2022/16

4 100,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

VF HYDRAULICS, s.r.o.

21. 4. 2022

Darovacia zmluva

2022/15

800,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole

21. 4. 2022

Zmluva o zabezpečení propagácie

2022/14

100,00 EUR

Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny

Obec Liptovský Trnovec

19. 4. 2022

Zmluva o spolupráci

2022/13

700,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska

Obec Liptovský Trnovec

6. 4. 2022

Zmluva č. 4/2022/Dot o poskytnutí dotácie

2022/12

300,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku

5. 4. 2022

Zmluva č. 3/2022/Dot o poskytnutí dotácie

2022/11

3 500,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK

28. 3. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2/NHM/2022

10

10,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ing. Peter Varhoľák

14. 3. 2022

Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Transparentný účet Plus

9

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov

9. 3. 2022

Zmluva č. 2/2022/Dot o poskytnutí dotácie

8

252,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

3. 3. 2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1/NHM/2022

7

5,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Mária Obrcianová

3. 3. 2022

Zmluva č. 1/2022/Dot o poskytnutí dotácie

6

500,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Rimskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Trnovec

21. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

5

390,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec, 032 22 Liptovský Trnovec

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

14. 2. 2022

Zámenná zmluva

3

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Pavel Vozárik

3. 2. 2022

Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb

2

1 354,40 EUR

Obec Liptovský Trnovec

JUDr. Martin Cibuľa, advokát, M. Pišúta 919/2, 03101 Liptovský Mikuláš

2. 2. 2022

Zmluva o dielo

1

29 772,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

OROL, spol. s.r.o., Kpt.Nálepku 2218, 03101 Liptovský Mikuláš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Predpisy, žiadosti, tlačivá

Vývoz TKO a separovaný zber - termíny vývozov

Vývoz TKO a separovaný zber

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Liptov treba zažiť

Liptov treba zažiť

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:272
TÝŽDEŇ:2655
CELKOM:617969

Preklad (translations)

Naše organizácie