Obec Liptovský Trnovec
Liptovský
Trnovec
Seniori

Zmluvy

www.obecnyportal.sk

 

 

Zmluvy, faktúry, objednávky 2019

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2019

Dodatok č. 14 ku Zmluve o dielo

66

1,77 EUR podľa cenníka

Obec Liptovský Trnovec

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

25. 11. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

65

neuvedená

Obec Liptovský Trnovec

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

25. 11. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

64

915,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

20. 11. 2019

Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo zo dňa 28.11.2017

63

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

HDtech s.r.o., M. Pišúta 979/4/979, 03101 Liptovský Mikuláš

15. 11. 2019

Kúpna zmluva

62

365,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pavol Polák

13. 11. 2019

Zmluva č. 3/2019/Dot. o poskytnutí dotácie

61

616,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

31. 10. 2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 32/012/19

60

99 685,97 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Prima banka Slovensko

21. 10. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

59

0,00

Obec Liptovský Trnovec

Stredoslovenská distribučná, a.s.

16. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13

58

5,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Mgr. Oľga Puchá

10. 10. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14

57

5,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Zlatica Čániová

9. 10. 2019

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

56

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

ŠEVT a.s., Plynarenska 6, 82109 Bratislava

8. 10. 2019

Zmluva o mlčanlivosti o ochrane dôverných informácií

55

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Alconet s.r.o., M. Pišúta 979/4, 031 01 Liptovský Mikuláš

24. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074ZA220141

54

99 685,97 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pôdohospodárska platobná agentúra

16. 9. 2019

Zmluva č. P-0031554100 o využívaní elektronických služieb

53

0,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

13. 9. 2019

Zmluva o manažmente projektu č. 9/9/2019/LT

52

500,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MP Profit PB, s.r.o.

10. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

51

2 000,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ultima Invest, s.r.o.

2. 9. 2019

Dohoda o užívaní prístavného móla

49

400,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Peter Halahija

23. 8. 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201910519

50

100,80 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Disig, a.s.

1. 8. 2019

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve ZML/991/2018

48

41 358,78 EUR

Obec Liptovský Trnovec

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

23. 7. 2019

Kúpno-predajná zmluva

47

2 650,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Peter Nušták

1. 7. 2019

Zmluva

44

1 100,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Jaroslav Hoes

27. 6. 2019

Zmluva

43

708,33 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MiBa - Miroslav Batiz

27. 6. 2019

Zmluva o prenájme malých vodných plavidiel a ich príslušenstva

42

2 666,67 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MiBa - Miroslav Batiz

27. 6. 2019

Zmluva

41

291,67 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MiBa - Miroslav Batiz

27. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

40

48,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

20. 6. 2019

Zmluva

38

583,33 EUR

Obec Liptovský Trnovec

G.B,S., s.r.o., Liptovský Trnovec 126, 03101 Liptovský Trnovec

17. 6. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

37

81,30 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pavol Vozárik

17. 6. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

36

126,80 EUR

Obec Liptovský Trnovec

RNDr. Jozef Škorupa

13. 6. 2019

Zmluva o zabezpečení vodnej záchrannej služby

35

11 400,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

SČK, Územný spolok Liptov, Miestny spolok vodnej záchrannej služby SČK

12. 6. 2019

Zmluva

32

2 750,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Dana Medlová, spol. s r.o.

12. 6. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12

Zmluva HM

5,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Andrej Damborský

12. 6. 2019

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11

Zmluva HM

5,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Monika Vlhová

12. 6. 2019

Zmluva č. WO/2019A13496-1

33

144,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto

11. 6. 2019

Zmluva

30

291,67 EUR

Obec Liptovský Trnovec

FEXT s.r.o.

10. 6. 2019

Zmluva

28

583,33 EUR

Obec Liptovský Trnovec

2j, spol. s.r.o.

7. 6. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

29

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Orange Slovensko, a.s., Metodova Bratislava-Ružinov

30. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

25

83,70 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Tibor Gavronský

30. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

26

38,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

PROAD PLUS s.r.o.

30. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

20

40,40 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Július Balco

30. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

22

40,40 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Tibor Balco

30. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

23

155,60 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ing. Alojz Sloboda, CSc.

30. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

24

83,90 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ján Gavronský

21. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

21

81,30 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Peter Balco

21. 5. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

19

29,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

17. 5. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

18

30,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava

16. 5. 2019

Nájomná zmluva o užívaní pozemku

27

290,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ján a Mária Mikloškovci

8. 4. 2019

Zmluva č. 39 036 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

17

3 000,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

8. 4. 2019

Zmluva č. 2 /2019/Dot o poskytnutí dotácie

16

3 500,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Telovýchovná jednota DRUŽSTEVNÍK

3. 4. 2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

15

950,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ing. Pavel Fianta

3. 4. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku

14

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Mesto Liptovský Mikuláš

1. 4. 2019

Mandátna zmluva

13

600,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Gajos, s.r.o.

11. 3. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena (in personam)

12

506,50 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci

8. 3. 2019

Mandátna zmluva č.1/2019

10

450,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ing. Ladislav Stromko, Jabloňová 518 Liptovský Mikuláš

6. 3. 2019

Zmluva č. 1/2019 Dot. o poskytnutí dotácie

9

126,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Centrum voľného času Lipt. Mikuláš

5. 3. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

11

1 120,56 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci

26. 2. 2019

Darovacia zmluva

8

1 000,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole

22. 2. 2019

Zmluva o balíčku GDPR + a certifikáte SSL

7

600,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

20. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP 19/01/293

5

9,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever

20. 2. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

6

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 630/1, 04001 Košice-Sever

15. 2. 2019

Dodatok k Zmluve č. Z07082015026

4

6 203,26 EUR

Obec Liptovský Trnovec

ENVI - PAK, a.s.

8. 2. 2019

Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu

3

0,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44, 825,11 Bratislava

25. 1. 2019

Zmluva o uverejnení inzercie

2

60,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Mediatel, spol. s r. o.

23. 1. 2019

Dodatok č. 1

1

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Marta Chovancová Milan Makovický

9. 1. 2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci

3. 1. 2019

Dodatok č. 13 ku Zmluva o dielo

Dodatok č. 13

55,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

185,47 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Vladimír Gvoth a Marta Gvothová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

185,47 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Miroslav Tkáč a Vladimíra Tkáčová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Pavol Benikovský a Marta Benikovská

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Milan Tkáč a Soňa Tkáčová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Michal Vozárik a Eva Lenčová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Marián Jendrušák a Eva Jendrušáková

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

185,47 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Jana Brezinová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

185,47 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Katarína Rázgová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Dušan Argaláš a Danica Argalášová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Michal Valaštiak a Viera Sýkorová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Peter Jurčo a Oľga Jurčová

28. 12. 2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme

187,13 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Ivan Fiačan a Zuzana Fiačanová

21. 11. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 655,20 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Marta Chovancová Milan Makovický

21. 11. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 284,50 EUR

Obec Liptovský Trnovec

AHKM LEISURE LTD LONDON

7. 11. 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov BOZP

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Gajos, s.r.o.

7. 11. 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

0,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Gajos, s.r.o.

7. 11. 2018

Zmluva o poskytnutí príspevku

Zmluva o poskytnutí príspevku

66,39 EUR

Obec Liptovský Trnovec

ARRIVA Liorbus

1. 10. 2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

podľa Sadzobníka

Obec Liptovský Trnovec

Prima banka Slovensko

19. 9. 2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve

Neuvedené

Obec Liptovský Trnovec

Stredoslovenská distribučná, a.s.

11. 9. 2018

Poistná zmluva PZP

Poistná zmluva PZP

44,47 EUR

Obec Liptovský Trnovec

Komunálna poisťovňa

10. 9. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

28 300,00 EUR

Obec Liptovský Trnovec

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

10. 9. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

49 198,80 EUR

Obec Liptovský Trnovec

MARKO MT s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Predpisy, žiadosti, tlačivá

Vývoz TKO a separovaný zber - termíny vývozov

Vývoz TKO a separovaný zber

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Liptov treba zažiť

Liptov treba zažiť

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:285
TÝŽDEŇ:2668
CELKOM:617982

Preklad (translations)

Naše organizácie