Liptovský Trnovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Dodatok č.1 k VZN č 1 2021 obce Liptovský Trnovec č. 01/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a v ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Dátum zvesenia: 19. 10. 2022 Zodpovedá: Správce Webu