Liptovský Trnovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Daňové záležitosti, prechodné ubytovanie

.pdf

Formuláre priznaní

 

.pdf

Žiadosť o zníženie/odpustenie poplatku za KO

 

.pdf

Hlásenie o počte ubytovaných

 

.pdf

Registračný list

prechodný pobyt - FO

.pdf

Registračný list

prechodný pobyt - PO

.doc

Hlásenie o počte ubytovaných

 

.doc

Registračný list

prechodný pobyt - FO

.doc

Registračný list

prechodný pobyt - PO