Liptovský Trnovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 25. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 31. 1. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Uznesenia

Vyvesené: 2. 2. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Predpisy/ Postupy

Vyvesené: 31. 8. 2015
Vyvesené: 28. 8. 2015

Rozpočet

Záverečný účet obce

Vyvesené: 2. 5. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 11. 4. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Výročná správa

Vyvesené: 2. 5. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Plány verejného obstarávania

Vyvesené: 30. 5. 2019