Liptovský Trnovec - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné oznamy - Aktuality

Vyvesené: 26. 2. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 23. 2. 2021 Dátum zvesenia: 28. 2. 2022
Vyvesené: 16. 2. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Uznesenia

Vyvesené: 25. 2. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 22. 2. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Všeobecne záväzné nariadenia

Vyvesené: 1. 12. 2021 Dátum zvesenia: 17. 12. 2021

Predpisy/ Postupy

Vyvesené: 31. 8. 2015
Vyvesené: 28. 8. 2015

Rozpočet

Záverečný účet obce

Vyvesené: 11. 5. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Výročná správa

Vyvesené: 11. 5. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021

Plány verejného obstarávania

Vyvesené: 30. 5. 2019