Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Verejné vyhlášky 2019

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Stredoslovesnká distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania a dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - stavebník Zruby Rajec, s.r.o.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebník Ing. Ján Duda

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník Vladimír Vacke

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Bc. Juraj Pálka

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - stavebník Ing. Miroslav Mázik

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - stavebník Jaroslav Moravčík

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - stavebník Obec Liptovské Matiašovce

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Ing. Ján Duda

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie Bc. Juraj Dubovský

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - stavebník Pavel Navrátil

Rozhodnutie Stavebníci - Jozef Barbier a Beáta Barbierová

Verejná vyhláška - Územné Rozhodnutie - navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebník Lenka Temešinková

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie gr8work, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustení od ústneho pojednávania - stavebník Jozef Barbier a Beáta Barbierová

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Ing. Miroslav Mázik

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Pavel Navrátil

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie miestneho zisťovania - stavebník Obec Liptovské Matiašovce

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie navrhovateľ Slovak Telekom, a.s.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebník Express People Recruitment s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Jaroslav Moravčík

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Bc. Juraj Dubovský

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Jozef Barbier a Beáta Barbierová

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebníčka Lenka Temešinková

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník spoločnosť gr8work, s.r.o.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebníčka MUDr. Holešová

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebník EMO-CAR, s.r.o.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebník ZRUBY RAJEC, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník EXPRESS PEOPLE Recruitment s.r.o.

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - navrhovateľ ZRUBY RAJEC, s.r.o.

Oznámenie o začatí územného konania a nariadení ústneho pojednávania - navrhovateľ Slovak Telekom, a.s.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebníčka MUDr. Holešová

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník ZRUBY RAJEC, s.r.o.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie stavebník CREDO agency s.r.o.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie stavebníci Miroslav Lapák a Zdenka Lapáková

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania stavebník CREDO agency s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebníci Miroslav Lapák a Zdenka Lapáková

Verejná vyhláška - Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OOP4-2019/004026/SCH

Verejná vyhláška - stavebné povolenie stavebník MATTIM, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník Ing. Radek Janíček

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník MVDr. Jaromír Koudela

Verejná vyhláška - stavebné povolenie stavebník Michal Buday

Verejná vyhláška - stavebné povolenie stavebníci Viliam Mišík a Anna Mišíková

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebník Štefan Laurinec

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - stavebník ZRUBY RAJEC, s.r.o.

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - stavebník C&P consulting, s.r.o.

Verejná vyhláška - stavebné povolenie - stavebník - Ing. Mgr. Marián Halás

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - navrhovateľ Zruby Rajec, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania stavebník MATTIM, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebníci Michal Buday a Alexandra Buday

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustení ústneho pojednávania, stavebníci Viliam Mišík a Anna Mišíková

Verejná vyhláška - Oznámenie o návrhu "Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma"

Vyhláška o Návštevnom poriadku TANAPu

Prílohy k Verejnej vyhláške k návrhu Návštevného poriadku TANAPu

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník Ing. Mgr. Marián Halás

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník C&P consulting, s.r.o.

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania - stavebník Štefan Laurinec

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - navrhovateľ Zruby Rajec, s.r.o.

 

Vyvesené: 21. 1. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK