Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

KORONAVÍRUS

Vyvesené: 20. 5. 2020
Vyvesené: 21. 4. 2020
Vyvesené: 8. 4. 2020
Vyvesené: 25. 3. 2020
Vyvesené: 23. 3. 2020
Vyvesené: 19. 3. 2020

Predpisy/ Postupy

Vyvesené: 31. 8. 2015
Vyvesené: 28. 8. 2015

Verejné oznamy - Aktuality

Vyvesené: 3. 3. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 26. 2. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 28. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Uznesenia

Vyvesené: 12. 2. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Vyvesené: 3. 2. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Zápisnice z rokovovania komisií pri OZ

Vyvesené: 1. 6. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 26. 2. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Výrub stromov

Vyvesené: 5. 2. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Rozpočet

Vyvesené: 31. 1. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Záverečný účet obce

Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 15. 1. 2021

Plány verejného obstarávania

Vyvesené: 30. 5. 2019