Liptovský Trnovec - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné oznamy

Zmena  CP u prímestských liniek ARRIVA LIORBUS a.s. od 1.6.2023:

https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky/#primesto-liptovsky-mikulas

Zmena CP u prímestských liniek ARRIVA LIORBUS a.s. od 3.9.2023

https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky/ 

Zobrazené 1-30 z 65

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci dňa 04.10.2023

Dátum: 22. 9. 2023

Oznamujeme občanom, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny v termíne 4.10.2023 + súpisné čísla domov obec - celá obec

Oznam ARRIVA LIORBUS, a.s. - zmena v CP PAD od 03.09.2023

Dátum: 31. 8. 2023

viď priložený oznam o zmene CP v PAD od 03.09.2023

Výzva - aktuálny oznam PSBU Liptovský Trnovec

Dátum: 2. 8. 2023

viď priložená výzva - oznam

Správa ciest ŽSK - oznam občanom - VÝZVA

Dátum: 13. 7. 2023

viď priložená Výzva - Nelegálne zásahy do cestnej komunikácie a jej príslušenstva na cestách II. a III. triedy

Zmena CP autobusových liniek ARRIVA Liorbus, a.s. od 1.7.2023

Dátum: 28. 6. 2023

viď priložený oznam a CP

Ponuka firmy EkoEnergia Palivá s.r.o.

Dátum: 13. 6. 2023

viď priložený leták

Virtuálny cintorín - informácia pre občanov

Dátum: 25. 5. 2023

Od 25.6.2023 v spolupráci s externou firmou "3WSlovakia, s.r.o." bol zriadený prístup na virtuálny cintorín obce Liptovský Trnovec.
Postupne sa budú dopĺňať Nájomné zmluvy na hrobové miesta, kde nie sú. V II. etape sa plánuje dokončiť aj virtuálny cintorín pre Beňušovce.
bližšie info viď oznam

RVaPS Liptoský Mikuláš - nariadenia opatrení pre chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme

Dátum: 22. 5. 2023

viď nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš pre všetkých chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme - zistenie a potvrdenie choroby (vtáčej chrípky)

OZNAM ARRIVA a.s. - zmena cestovných poriadkov na prímestských linkách

Dátum: 22. 5. 2023

od 1.6.2023 sa v súvislosti s novou zmluvou s VÚC Žilina sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek.

Nové cestovné poriadky (!platnosť od 1.6.2023) nájdete tu:
https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky/#primesto-liptovsky-mikulas

Upozornenie OR HaZZ Lipt. Mikuláš - Ochrana lesov pred požiarmi a spaľovanie trávnatých porastov.

Dátum: 23. 3. 2023

viď priložené upozornenie od OR HaZZ Liptovský Mikuláš

Bezplatná poradňa zdravia pre občanov regiónu Liptova

Dátum: 9. 1. 2023

viď priložený oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Zber separovaného odpadu plastov a papiera formou zberu plastových vriec - od 1.1.2023

Dátum: 29. 12. 2022

viď priložený oznam

Šťastné a vytriedené Vianoce

Dátum: 6. 12. 2022

informačný plagát - Envipak.sk

Firma EKOLIPTOV ponúka na predaj kvalitné bukové brikety a pelety triedy A1

Dátum: 8. 11. 2022

viď priložený leták

Tatralandia s.r.o. - ponuka práce

Tatralandia s.r.o. - ponuka práce

Dátum: 24. 10. 2022

Spoločnosť Tatralandia s.r.o. má ponuku práce, ktorú Vám zverejňujeme.

Vykurovacia sezóna v plnom prúde - odporúčania

Dátum: 19. 10. 2022

viď priložená leták ÚO DPO SR

Oznam - upozornenie občanom od spoločnosti OZO, a. s.

Dátum: 10. 8. 2022

Oznamujeme občanom našej obce na základe upozornenia od spoločnosti OZO, a.s., ktorá v našej obci realizuje vývoz TKO, že nádoby na TKO, ktoré majú väčší objem ako 110 l nebudú vyvezené, pokiaľ nebudú mať 2 vysačky na vývoz v danom dni.

Ďakujeme za rešpektovanie uvedeného upozornenia.

Dlhové poradenstvo pre občanov - oznamovací leták

Dátum: 25. 7. 2022

Vážení občania, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva a realizuje dlhové poradenstvo v spolupráci so samosprávou - viď priložený leták

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - upozornenie zo dňa 24.06.2022

Dátum: 27. 6. 2022

viď priložená príloha

OZNAM - čistenie peria

Dátum: 4. 4. 2022

Súkromná podnikateľka Vám ponúka služby čistenie peria - viď priložený leták

Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie trávnatých porastov - upozornenie

Dátum: 21. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Liptovskom Mikuláši vydalo upozornenie "Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022" s cieľom ako dôsledne zabezpečiť ochranu lesov pred požiarmi, viď priložené oznamy určené pre verejnosť.

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Dátum: 11. 3. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš vydala upozornenie o šírení (AMO) - Afrického moru ošípaných v našom okrese.
viď priložený oznam

OZNAM - pre chovateľov psov o zákaze používania reťazí na držanie psov

Dátum: 21. 2. 2022

viď priložený plagát a oznam

OZNAM - Ponukový list - Senires - Zariadenie pre seniorov v Likavke

Dátum: 24. 1. 2022

viď priložený leták

Výzva občanom Liptovského Trnovca

Dátum: 22. 7. 2021

Obec Liptovský Trnovec zastúpená starostom obce Ing. Karolom Maťkom vyzýva občanov obce na odstránenie vrakov áut, parkovanie nákladných a osobných áut, odpratanie skládok stavebných materiálov a drevnej hmoty.

viď priložená Výzva

"Záznam o kontrole" - v zmysle §71 ods. 14 zákona o ochrane prírody

Dátum: 20. 7. 2021

viď priložený "Záznam o kontrole" - odpoveď na podnet "Nespokojní občania Obce Liptovský Trnovec"

Výzva na odstránenie odstavených automobilov z pozemkov SVP v intraviláne obce Liptovský Trnovec

Dátum: 28. 6. 2021

viď priložená výzva

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Dátum: 23. 6. 2021

viď priložený oznam

Výzva na kosenie tráv a porastov majiteľom pozemkov

Dátum: 18. 6. 2021

viď zverejnená výzva

Letná akcia - predaj bukových brikiet a paliet

Dátum: 14. 4. 2021

Súkromný podnikateľ predáva v letnej akcii kvalitné bukové brikety za akciovú cenu 159,-€ a svetlé pelety za cenu 199,-€
Dovoz zdarma. Bližšie info na tel. čísle 0905 546 999.

Zobrazené 1-30 z 65