Obec Liptovský Trnovec
Liptovský
Trnovec
Seniori

Verejné oznamy

Zmena CP u prímestských liniek ARRIVA LIORBUS a.s. od 10.12.2023

https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky/ 

 

 

Prosba o súčinnosť pri vypracovaní Dotazníka pre prípravu Programu HaSR našej obce

Dátum: 16. 5. 2024

Vážení občania, dotazník, ktorý máte pred sebou bude slúžiť na prípravu dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce.

prepojenie cez link : aktuality viď nižšie

Ponuka firmy EKOLIPTOV za zvýhodnené ceny

Dátum: 15. 5. 2024

viď priložený leták

Ako sa správať v lokalitách s výskytom medveďa hnedého

Ako sa správať v oblastiach s výskytom "Medveďa hnedého"

Dátum: 30. 4. 2024

usmernenie od Štátnej ochrany prírody SR - plagát

Pozvánka na zápis do MŠ Liptovský Trnovec

Pozvánka na zápis do MŠ Liptovský Trnovec

Dátum: 23. 4. 2024

viď priložený plagátik

OZNAM Arriva a.s. LM - Nákupné zájazdy do Jablonky

Dátum: 15. 4. 2024

viď priložený leták

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024 - UPOZORNENIE OR HaZZ v LM

Dátum: 27. 3. 2024

viď priložené upozornenie

OZNAM - odstávka pitnej vody 02.04.2024

Dátum: 27. 3. 2024

viď priložený oznam

UPOZORNENIE - Opatrenia vývozových spoločností odpadov platné v našej obci od 1.1.2024

Dátum: 3. 1. 2024

viď priložený oznam - opatrenia od vývozových spoločností, platné od 1.1.2024

Mikulášska nádielka - ponuka firmy EKOLIPTOV

Mikulášska nádielka - ekopalivá za výborné ceny

Dátum: 8. 12. 2023

Ponuka firmy EKOLIPTOV - viď priložený leták

Oznam o zmene prímestských liniek Arriva Liorbus, a.s. od 10.12.2023

Dátum: 29. 11. 2023

Dobrý deň,

od 10.12.2023 prichádza k úprave cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek v regióne Liptova. Cestovné poriadky pre konkrétne linky nájdete v prílohe, prípadne na našej stránke:

https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky/

Ponuka práce

Dátum: 25. 10. 2023

Mara Resort v Liptovskom Trnovci hľadá správcu areálu na skrátený pracovný úväzok. Náplňou práce je kosenie, odhŕňanie snehu, drobné opravy a zaisťovanie celkového chodu areálu.
Pre bližšie informácie ohľadom práce prosím volajte na telefónne číslo 0903 501 364.

Oznam ARRIVA LIORBUS, a.s. - zmena v CP PAD od 03.09.2023

Dátum: 31. 8. 2023

viď priložený oznam o zmene CP v PAD od 03.09.2023

Výzva - aktuálny oznam PSBU Liptovský Trnovec

Dátum: 2. 8. 2023

viď priložená výzva - oznam

Správa ciest ŽSK - oznam občanom - VÝZVA

Dátum: 13. 7. 2023

viď priložená Výzva - Nelegálne zásahy do cestnej komunikácie a jej príslušenstva na cestách II. a III. triedy

Zmena CP autobusových liniek ARRIVA Liorbus, a.s. od 1.7.2023

Dátum: 28. 6. 2023

viď priložený oznam a CP

Ponuka firmy EkoEnergia Palivá s.r.o.

Dátum: 13. 6. 2023

viď priložený leták

Virtuálny cintorín - informácia pre občanov

Dátum: 25. 5. 2023

Od 25.6.2023 v spolupráci s externou firmou "3WSlovakia, s.r.o." bol zriadený prístup na virtuálny cintorín obce Liptovský Trnovec.
Postupne sa budú dopĺňať Nájomné zmluvy na hrobové miesta, kde nie sú. V II. etape sa plánuje dokončiť aj virtuálny cintorín pre Beňušovce.
bližšie info viď oznam

RVaPS Liptoský Mikuláš - nariadenia opatrení pre chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme

Dátum: 22. 5. 2023

viď nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš pre všetkých chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí v infikovanom pásme - zistenie a potvrdenie choroby (vtáčej chrípky)

OZNAM ARRIVA a.s. - zmena cestovných poriadkov na prímestských linkách

Dátum: 22. 5. 2023

od 1.6.2023 sa v súvislosti s novou zmluvou s VÚC Žilina sa menia cestovné poriadky prímestských autobusových liniek.

Nové cestovné poriadky (!platnosť od 1.6.2023) nájdete tu:
https://arriva.sk/liorbus/primestska-doprava/cestovne-poriadky/#primesto-liptovsky-mikulas

Upozornenie OR HaZZ Lipt. Mikuláš - Ochrana lesov pred požiarmi a spaľovanie trávnatých porastov.

Dátum: 23. 3. 2023

viď priložené upozornenie od OR HaZZ Liptovský Mikuláš

Bezplatná poradňa zdravia pre občanov regiónu Liptova

Dátum: 9. 1. 2023

viď priložený oznam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Zber separovaného odpadu plastov a papiera formou zberu plastových vriec - od 1.1.2023

Dátum: 29. 12. 2022

viď priložený oznam

Šťastné a vytriedené Vianoce

Dátum: 6. 12. 2022

informačný plagát - Envipak.sk

Firma EKOLIPTOV ponúka na predaj kvalitné bukové brikety a pelety triedy A1

Dátum: 8. 11. 2022

viď priložený leták

Tatralandia s.r.o. - ponuka práce

Tatralandia s.r.o. - ponuka práce

Dátum: 24. 10. 2022

Spoločnosť Tatralandia s.r.o. má ponuku práce, ktorú Vám zverejňujeme.

Vykurovacia sezóna v plnom prúde - odporúčania

Dátum: 19. 10. 2022

viď priložená leták ÚO DPO SR

Oznam - upozornenie občanom od spoločnosti OZO, a. s.

Dátum: 10. 8. 2022

Oznamujeme občanom našej obce na základe upozornenia od spoločnosti OZO, a.s., ktorá v našej obci realizuje vývoz TKO, že nádoby na TKO, ktoré majú väčší objem ako 110 l nebudú vyvezené, pokiaľ nebudú mať 2 vysačky na vývoz v danom dni.

Ďakujeme za rešpektovanie uvedeného upozornenia.

Dlhové poradenstvo pre občanov - oznamovací leták

Dátum: 25. 7. 2022

Vážení občania, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vykonáva a realizuje dlhové poradenstvo v spolupráci so samosprávou - viď priložený leták

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - upozornenie zo dňa 24.06.2022

Dátum: 27. 6. 2022

viď priložená príloha

OZNAM - čistenie peria

Dátum: 4. 4. 2022

Súkromná podnikateľka Vám ponúka služby čistenie peria - viď priložený leták

Ochrana lesov pred požiarmi - spaľovanie trávnatých porastov - upozornenie

Dátum: 21. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
v Liptovskom Mikuláši vydalo upozornenie "Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022" s cieľom ako dôsledne zabezpečiť ochranu lesov pred požiarmi, viď priložené oznamy určené pre verejnosť.

Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Dátum: 11. 3. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš vydala upozornenie o šírení (AMO) - Afrického moru ošípaných v našom okrese.
viď priložený oznam

OZNAM - pre chovateľov psov o zákaze používania reťazí na držanie psov

Dátum: 21. 2. 2022

viď priložený plagát a oznam

OZNAM - Ponukový list - Senires - Zariadenie pre seniorov v Likavke

Dátum: 24. 1. 2022

viď priložený leták

Výzva občanom Liptovského Trnovca

Dátum: 22. 7. 2021

Obec Liptovský Trnovec zastúpená starostom obce Ing. Karolom Maťkom vyzýva občanov obce na odstránenie vrakov áut, parkovanie nákladných a osobných áut, odpratanie skládok stavebných materiálov a drevnej hmoty.

viď priložená Výzva

"Záznam o kontrole" - v zmysle §71 ods. 14 zákona o ochrane prírody

Dátum: 20. 7. 2021

viď priložený "Záznam o kontrole" - odpoveď na podnet "Nespokojní občania Obce Liptovský Trnovec"

Výzva na odstránenie odstavených automobilov z pozemkov SVP v intraviláne obce Liptovský Trnovec

Dátum: 28. 6. 2021

viď priložená výzva

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Dátum: 23. 6. 2021

viď priložený oznam

Výzva na kosenie tráv a porastov majiteľom pozemkov

Dátum: 18. 6. 2021

viď zverejnená výzva

Letná akcia - predaj bukových brikiet a paliet

Dátum: 14. 4. 2021

Súkromný podnikateľ predáva v letnej akcii kvalitné bukové brikety za akciovú cenu 159,-€ a svetlé pelety za cenu 199,-€
Dovoz zdarma. Bližšie info na tel. čísle 0905 546 999.

Stredoslovenská distribučná a.s. - nové online služby pre zákazníkov

Dátum: 17. 12. 2020

viď priložený oznam SSD, a.s. o spustení nových online služieb pre zákazníkov

Dôležitý oznam PSBU Liptovský Trnovec

Dátum: 11. 11. 2020

viď priložený link

Špeciálna web stránka k celoplošnému testovaniu obyvateľov.

Dátum: 21. 10. 2020

Bratislava - 21. októbra 2020 - Ozbrojené sily Slovenskej republiky dnes zriadili špeciálnu web stránku k celoplošnému testovaniu obyvateľov.

Povinnosti chovateľov ošípaných - minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy

Dátum: 14. 10. 2020

Oznam pre chovateľov ošípaných -
Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje v súčinnosti s obcami "MINIMÁLNE POŽIADAVKY BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI" pre nekomerčné farmy, ktoré je nutné dodržiavať.
viď Príloha č. 1

Opatrenia pre drobnochovy ošípaných - usmernenie

Dátum: 26. 5. 2020

Usmernenie pre drobnochovy ošípaných vydané dňa 22.05.2020 Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v Liptovskom Mikuláši pre obce a mestá v okrese, nárazníková zóna Sever

Novinky z našej obce do Vášho mobilu 1

Novinky z našej obce do Vášho mobilu

Dátum: 9. 4. 2020

Vzhľadom k súčasnej situácii, viac ako inokedy, všetci potrebujeme aktuálne informácie. Obstarali sme pre Vás inteligentnú aplikáciu do mobilných telefónov a tabletov. Jedná sa o mobilnú aplikáciu V OBRAZE. Dúfame, že Vám táto aplikácia uľahčí orientáciu v aktuálnom dianí vo vašom okolí a ušetrí Vám čas. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

Výzva pre všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Dátum: 18. 10. 2019

viď priložený oznam - povereného zástupcu od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina

Usmernenie k AMO - chovatelia (platí pre hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané)

Dátum: 26. 9. 2019

Aktuálne informácie ohľadom AMO - www.svps.sk
Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek minimálne 1 pracovný deň vopred, v okrese LM + vyšetrenie ošípaných na Trichinellu (svalovca)
viď priložené oznamy, tlačivá

Oznámenie o výsledku vybavenia petície

Dátum: 10. 9. 2019

viď priložené oznámenie

Recyklačné znaky na obaloch

Dátum: 20. 3. 2019

Informácie o značkách na obaloch určená pre správne nakladanie s obalmi.

Úroveň triedenia komunálneho odpadu

Dátum: 6. 3. 2019

výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zmeny poplatkov za uloženie odpadov v roku 2019

Dátum: 22. 2. 2019

poplatky za uloženie odpadov v roku 2019

1.6.2024 MDD v našej obci

MDD v LT

Predpisy, žiadosti, tlačivá

Vývoz TKO a separovaný zber - termíny vývozov

Vývoz TKO a separovaný zber

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Letecká virtuálna prehliadka našej obce

Liptov treba zažiť

Liptov treba zažiť

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:12
TÝŽDEŇ:684
CELKOM:603389

Preklad (translations)

Naše organizácie